Kodin elämäntapa-arvio ja mittaukset

Ekotiimin alussa tehdään kodin elämäntapa-arvio (ekokartoitus) ja erilaisia kotiekotiimin teemoihin liittyviä mittauksia (jätteet, vesi, energia, liikkuminen ja ostostavat). Näihin liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät ekotiimin aloituspaketista.

Mittaukset ovat tärkeä osa lähtötilanteen kartoitusta. Kun lähtötilanne on kartoitettu, on helpompi kohdistaa ympäristöä säästäviä toimenpiteitä tiettyihin asioihin ja seurata myöhemmin niiden vaikutuksia.

Mittaukset ja kodin elämäntapa-arvio uusitaan ekotiimin päättyessä. Näin saadaan konkreettisia tuloksia mm. kuinka paljon jätemäärä on pienentynyt tai kuinka paljon vähemmän kodissa tuotetaan liikkumiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä.

Nämä joskus työläältäkin tuntuvat mittaukset palkitsevat ekotiimin lopuksi. Niiden avulla voidaan laskea myös kaikkien ekotiimiläisten luonnonvarasäästöt. Halutessanne voitte lähettää ne myös Gap Finland Kestävän elämäntavan yhdistykselle, niin voimme tulevaisuudessa laskea ekotiimiohjelmaan osallistuneiden luonnonvarasäästöjä ja innostaa siten muita omaksumaan uusia ympäristöystävällisempiä tapoja toimia.

et aloituspaketti_fix