Retkiohjeet

Lasten maapalloretki – päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään, on nimensä mukaisesti päiväkodeille tarkoitettu ympäristötoimintaohjelma.

Maapalloretki koostuu kuudesta teemasta: Roskia ja aarteita, jätevesi on vesijätettä, viisaat hankinnat, iloa läheltä ja täältä tullaan maapallo. Jokainen teema sisältää maapallotehtäviä, joiden avulla tutustutaan yhdessä aiheeseen ja tehdään arkipäivän ekotekoja. Jokaiselle teemalle on olemassa omat eläinoppaansa. Tekstissä olevat puhekuplat ja alkutarinat toimivat eläinoppaan puheena; lähtökohtana teemalle ja tehtäville. Tekstien pohjalta tuokiot voi soveltaa oman ryhmän tarpeisiin.

Lasten maapalloretki sisältää myös teemoihin liittyviä leikkejä, lauluja ja kätten puuhaa. Materiaalin sisällysluettelo toimii ekokartoituspohjana. Sen avulla voi seurata, mitkä tehtävät on toteutettu, samalla se kertoo toteutuneista ympäristöä säästävistä toimenpiteistä. Lisäksi lopusta löytyy myös ympäristökartoituslomake. Se ei kuitenkaan sisällä maapalloretken tehtäviä, joten jos haluaa toteuttaa laajemman koko päiväkotia koskevan kartoituksen, kannattaa sisällysluetteloa ja lomaketta käyttää rinnakkain.

Lasten maapalloretki ei edellytä koko päiväkodin mukana oloa, sitä voi mainiosti toteuttaa vaikkapa vain yksi päiväkodin ryhmistä. Suositeltavaa koko päiväkodin mukana olo toki on. Kukin päiväkoti toimii aina omista lähtökohdistaan. Jotkut tehtävistä voivat alkuun vaikuttaa työläiltä, mutta ennen niiden hylkäämistä, kannattaa kuitenkin kokeilla, mitä tehtävään liittyvästä teemasta saa lasten kanssa irti. Heillä saattaa olla aivan toisenlainen näkökulma aiheeseen. Eri tehtävät sopivat eri toimijoille ja ryhmille eri tavoin. Eihän kaikkien tarvitse toimia samoin muuttaakseen maailmaan. Lasten maapalloretkikin on vain yksi monista ympäristökasvatusmenetelmistä ja -materiaaleista. Tärkeää on, että teemme tietoisia, ympäristöystävällisempiä valintoja, jotka sopivat tilanteeseen, ryhmään ja toimintaympäristöön. Tavoitteenahan on kasvattaa ympäristövastuullisia lapsia ja aikuisia.

On tärkeää, että kaikki ryhmän aikuiset osallistuisivat maapalloretkeen edes jollain tavalla. Silloin siitä voi tulla ryhmän ”oma juttu” ja näin toteutettavat ekoteot ovat kaikkien hyväksymiä ja muuttuvat vähitellen osaksi päiväkodin arkea. Uutena juttuna Iloa läheltä teemaosiossa on myös kotitehtäviä, joiden kautta voi kertoa kotiin päiväkodin ekoarjesta ja käsiteltävistä teemoista. Kotitehtävät lisätään myös muihin osioihin myöhemmin, niitä voi kuitenkin jo nyt keksiä itse lasten kanssa.

Miten maapalloretkeä toteutetaan

a) Tutustukaa materiaaliin rauhassa. Valitkaa kuinka usein ja milloin maapalloretkeä käsittelette lasten kanssa. Suositus on 1-2 kertaa viikossa ja yksi teema-alue kerrallaan. Teema-alueiden järjestyksellä ei ole muutoin väliä, mutta Täältä tullaan maapallo -osio on suunniteltu viimeiseksi.

b) Valitkaa miten käsittelette teemoja ja tehtäviä. Yksi mahdollisuus on hyödyntää eläinoppaita ja ottaa heidät mukaan tuokioon esim. käsinukkeina, lasten leluina, roolihahmoina, kuvakortteina tai mitä keksittekin. Näin voitte hyödyntää maapallotehtävien tekstit ja pitää tuokiot mielekkäinä ja kiinnostavina.

c) Kirjatkaa ekotekonne muistiin, vähintäänkin sisällysluetteloon. Hienoa kuitenkin olisi, jos ne olisivat kaikkien näkyvillä niin muistutuksena kuin kiitoksena onnistumisestakin. Maapallotehtävistä voi koota omat eko-ohjeet esim. puun muotoon, mobileksi, ilmoitustaululle, ohjeiksi.

d) Voitte keksiä itsellenne uusiin toimintatapoihin liittyviä loruja, lausepareja ja liikesarjoja lasten innostamiseksi ja muistin tueksi.

e) Viekää säännöllisesti terveisiä maapalloretken toteutumisesta niin muulle henkilökunnalle, muihin ryhmiin kuin vanhemmillekin. Tehkää maapalloretkestä iloinen asia ja muistakaa juhlistaa maapalloretken suorittamista, ja osasuorituksia vaikkapa eväsretkellä.

f) Kertokaa kokemuksistanne Gap Finland – Kestävän elämäntavan yhdistykselle ja antakaa rohkeasti palautetta. Meille on tärkeää tietää, että maapallosankareita ja -päiväkoteja on ympäri maata. (ekotiimi (at) gmail.com)

Iloista ja mielenkiintoista maapalloretkeä!