Nuorten Ekotiimi

Nuorten ekotiimin avulla pohditaan omia toimintatapoja ympäristönäkökulmasta yhdessä muiden kanssa sekä muutetaan omaa elämää ympäristöystävällisempään suuntaan pienillä arjen teoilla.

Nuorten ekotiimi on ympäristötoimintaohjelma noin 13-16 -vuotiaille. Materiaalia voidaan kuitenkin soveltaa vanhempienkin vielä kotona asuvien nuorten kanssa, jotka eivät voi päättää perheen asioista itsenäisesti. Materiaalia voidaan käyttää koulussa, nuorisotiloilla, kerhoissa ja muissa pienryhmissä. Mikään ei myöskään estä nuoria perustamasta omia ekotiimejään ilman aikuisia. Ekotiimissä aikuinen toimii muutoinkin vain ohjaajana; luo puitteita, mahdollistaa nuorten toiminnan ja palauttaa tarvittaessa ekotiimin vihreän langan.

Materiaalissa keskeisellä sijalla ovat maapallotehtävät, joita nuoret toteuttavat sellaisenaan tai muokkaavat niistä itselleen sopivia muuttaakseen elämäänsä ympäristöystävällisempään suuntaan. Näiden tehtävien suunnittelu, toteuttaminen ja niistä yhdessä keskusteleminen ovat ekotiimin kulmakivi. Muutoksia toteutetaan pääasiassa omassa elämässä, mutta esim. nuorisotilalla niihin liittyvää toimintaa voi toteuttaa koko tilan kanssa: kulkupelin huoltoilta, kokkikerhon ympäristöohjeet, krääsättömät pikkujoulut jne.

Nuorten ekotiimi -ohjelmassa käsitellään ympäristöteemoja mm. harrastusten, sisustamisen ja ulkonäön kautta. Materiaali on jaettu yhdeksään teemaosioon, jotka koostuvat alku- ja lopputestistä, teema-alustuksesta ja 18 – 22 maapallotehtävästä.

Nuorten ekotiimiä voi toteuttaa monin tavoin. Siitä voi toteuttaa vain yhden tai kaksi teemaosiota, yhdistää sitä eri oppiaineisiin -ja kokonaisuuksiin, istua luokkahuoneessa tai sohvanurkkauksessa, ottaa mukaan kynän ja paperin, tehdä diaesityksiä tai vain jutella aiheesta. Ekotiimissä voi keskittyä omiin ympäristötekoihin tai järjestää niiden lisäksi toimintaa myös muille. Ekotiimistä on tarkoitus tehdä kunkin ryhmän näköinen ja soveltaa sitä mielenkiinnon ja toiminnan mukaan. Oleellista on, että nuorilla on mahdollisuus tehdä pysyviä ekotekoja.

Nuorten ekotiimi on osa ekotiimiperhettä ja sen toteuttaminen on maksutonta. Materiaali on ilmaiseksi ladattavissa ja kopioitavissa. (Ei kaupallista käyttöä). Toivomme, että osallistujaluokat, -nuorisotilat ja -ryhmät kertoisivat osallistumistaan ja ideoistaan esim. facebookin välityksellä tai meilitse osoitteeseen ekotiimi(at)gmail.com. Tämä siksi, että ekotiimi-ideassa keskeistä on kokemusten vaihtaminen ja muiden kannustaminen. Me kaikki tarvitsemme välillä kannustusta keksiäksemme uutta ja kehittäksemme vanhaa.

Teemaosiot ovat

Valtakuntani – asuminen, oma huone, sisustaminen, laitteet

Katse peiliin – ulkonäkö, vaatteet, kauneus- ja hygienituotteet, kemikaaalit

Minä ja lajitoverit – yhdessä oleminen, perhe, kaveripiiri

Pöperöt puntarissa – ruoka, ruoan tuotanto, säilytys ja valmistus

Hyvää oloa – terveys ja hyvinvointi, lepo, itsehoito, liikunta

Hengaillen – vapaa-aika, oleminen, viihde, loma

Harkitut harrastukset – välineet, kulkeminen, harrastuksen luonne , tilat

Nuoret ohjaksissa  –  koulun tai nuorisotilan ympäristötoiminta, teemapäivät, ekotavat, arvot

Minä Isona – tulevaisuus, haaveet, ammatti, kansalaistoiminta, arvot

Nuorten ekotiimi on tuotettu Ympäristöministeriön, Sparbankstiftelsen i Helsingforsin, Alfred Kordelilinin Yleisen edistys- ja sivistysrahastaon ja Lahden Kaupungin tuella. Mukana yhteistyössä ovat olleet myös Luonto-liitto, Okka-säätiö, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Suomen Ympäristökasvatuksen seura.

Siirry: Lataa  Nuorten ekotiimi