Kotiekotiimi

Ekotiimiohjelma on voimaannuttava ja elämäntapamuutoksiin ohjaava toimintaohjelma, joka kaventaa asenteiden ja arjen valintojen välistä kuilua. Ekotiimi on ryhmä ihmisiä, jotka haluavat muuttaa elämäntapojaan kestävämmiksi ja ryhtyvät sanoista tekoihin.

Ekotiimissä edetään pienin ja varmoin askelin ja saadaan aikaan konkreettisia muutoksia omissa elämäntavoissa. Yksikin ihminen voi vaikuttaa. Aluksi selvitetään testin ja mittausten avulla, miten kukin toimii arjessa nyt ja millä tavalla kukin voi ja haluaa muuttaa toimintaansa järkevämmäksi. Sen jälkeen kukin ekotiimiläinen toteuttaa itse valitsemiaan toimenpiteitä ja elämäntapamuutoksia.

Ekotiimissä keskeistä on

  • uusi ajattelutapa: positiivisuus ja ratkaisukeskeisyys
  • ryhmän tuki: keskustelu ja uudet ideat
  •  vastuunjakaminen
  • konkreettiset ja mitattavat tulokset ja elämäntapamuutokset
  • yksikin ihminen voi käynnistää muutoksen

Materiaali koostuu viidestä teemaosiosta: asuminen, liikkuminen, ruoka, ostostavat ja hyvinvointi. Jokaiseen teemaosioon kuuluu tehtäväpaketti / teemavihko sekä teemanvetäjän materiaali. Sen lisäksi materiaalissa on kullekin tiimiläiselle tulostettava aloituspaketti, jossa on mm. mittaustaulukot sekä elämäntapa-arvio.

Ekotiimin voi perustaa kuka vain. Kerää porukka kokoon, 4 – 8 henkilöä tai kotitaloutta naapuristosta, työpaikalta, kaveri- tai harrastusporukasta ja lähde muuttamaan arkeasi ja maailmaa.

Lataa kotiekotiimi