Ohjeet

Ohjeita Nuorten ekotiimin vetäjälle

Nuorten ekotiimin vetäjän avuksi on tehty Opettajan ja ohjaajan opas. Opas ei ole täydellinen ja matkan varrella voi tulla kysymyksiä miten ekotiimiä kannattaa toteuttaa. Ota silloin meihin yhteyttä, muista kuitenkin että ekotiimiä ei ole tarkoitettu orjallisesti noudatettavaksi ja olet ryhmäsi asiantuntija. Tärkeää on, että nuoret ovat mukana aktiivisina toimijoina, pääsevät toteuttamaan mieleisiään ja heille soveltuvia ekotekoja ja voivat olla mukana suunnittelemassa toimintaa.

Nuorten ekotiimi sisältää yhdeksän eri teema-osiota. Niistä voi toteuttaa joko yhden tai useamman. Järjestyksellä ei ole väliä, mutta Minä isona -osio on suunniteltu viimeisenä toteutettavaksi. Osiot sisältävät tehtäviä liittyen seuraaviin ympäristöteemoihin: kestävä kulutus, energia, liikenne ja vesi.

Nuorten ekotiimiä kannattaa toteuttaa pienryhmissä, koska silloin kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja säilyttää luottamuksellinen ilmapiiri. Kannattaakin panostaa pienryhmien muodostamiseen, koska ryhmien tulee olla samat koko työskentelyn ajan. Tämä siksi, että keskustelut ryhmän sisällä ovat tärkeä osa oppimisprosessia, kiinteä ryhmä toimii jouhevammin sekä ryhmän jäsenillä on vastuu niin ryhmän toiminnasta, tehtävistä kuin vetovuoroistakin.

Jokaiselle ekotiimikerralle kannattaa sopia ns. teemanvetäjä. Hänen tehtäviinsä kuuluu sillä ekotiimikerralla toimia ns. aiheen alustajana ja kerran vetäjänä. Teeman alustamiseen kannattaa varata joka kerralla muutama hetki aikaa. Hyvinä alustuksina toimivat aiheeseen liittyvät videon pätkät, uutiset, esitteet tai esim. joku teeman maapallotehtävään liittyvä uusi idea tai ratkaisu. Sopikaa kuitenkin yhdessä kuinka pitkä alustus voi olla.

Teeman rakenne

  1. Teeman yhteinen alustus ja miten toimitaan
  2. Testin itsenäinen tekeminen eli alkukartoitus
  3. Työskentely pienryhmissä maapallotehtävien parissa
  4. Testin tekeminen uudelleen eli loppukartoitus
  5. Luonnonvarasäästöjen laskeminen jos näin halutaan
  6. Loppuyhteenveto koko ryhmälle (jos on useampi pienryhmä)
  7. Uuden teeman valinta tai ekotiimi päättäminen palkitsevalla tavalla

Ekotiimikerran rakenne

Kerta jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä osassa palataan edelliseen ekotiimitapaamisen ja toisessa osassa siirrytään uuten aiheeseen.

a). Keskustellaan edellisellä kerralla valituista maapallotehtävistä. Käydään läpi kokemuksia niiden toteuttamisesta; mikä oli helppoa ja mikä haasteellista, tuliko uusia ajatuksia, mihin tarvitaan vielä apuja jne. Uudet syntyneet ideat kirjataan ylös sekä ryhmäläisten toteuttamat tehtävät.

b) Teemanvetäjä alustaa uuden teeman esim. vaatteiden ympäristövaikutuksista. Tämän jälkeen keskustellaan aiheesta: faktoista ja mielikuvista, tunteista, tiedoista ja taidoista ja mietitään, mitä kukin voisi tehdä omassa elämässä asian / luonnon hyväksi. Keskustelussa voi hyödyntää teemavihkoa. Keskustelun jälkeen, ekotiimikerran lopuksi, kukin osallistuja valitsee teemavihkosta (tai keksii omia) tehtäviä, esim. 1-3, joiden avulla muuttaa omia elämäntapojaan kestävämpään suuntaan. Samalla määritellään toteutusaikataulu ja tehtävät kirjataan niin itselle kuin yhteisesti ylös.

Ekotiimin päättäminen

Ekotiimi kannattaa päättää kannustavasti. Kaikkien muutokset eivät välttämättä ole olleet kovin suuria, mutta kannattaa korostaa niiden vaikutuksia, pienten tekojen merkitystä ja ekotiimia ajattelu/muutosprosessin lähtölaukauksena. Jos mahdollista järjestäkää pienet ekohenkiset juhlat tai tehkää muuta poikkeavaa ekotiimin ja yhteisten ponnistelujen kunniaksi.

Muu toiminta

Ekotiimin toimintaan voi halutessa sisällyttää muutakin ns. tapaamiskertojen lisäksi. Ohjelmaan voi ottaa retkiä näyttelyihin, vesilaitokselle, lähikauppaan tai toteuttaa ekohemmottelupäivän. Lisäksi on mahdollista ottaa koko yhteisö mukaan toimintaan esim. järjestämällä kaikille yhteistä toimintaa tai tempauksia, jotka liittyvät käsiteltävään teemaan. Ekotiimistä saattaa jopa syntyä koulun ympäristöryhmä.

Lue lisää ja lataa: Opettajan ja ohjaajan opas

Toimintamalli nuorisotiloille: tulossa myöhemmin