Uudistettu!

Kotien ekotiimiohjelma on viimeinkin uudistettu! Tutustu, perusta ekotimi ja muuta elämääsi kestävämmäksi.

Kotien ekotiimi

Ekotiimiohjelma on voimaannuttava ja todellisiin elämäntapamuutoksiin ohjaava toimintaohjelma, joka kaventaa asenteiden ja arjen valintojen välistä kuilua. Ekotiimi on ryhmä ihmisiä, jotka haluavat muuttaa elämäntapojaan kestävämmiksi ja ryhtyvät sanoista tekoihin.

Ekotiimissä edetään pienin ja varmoin askelin ja saadaan aikaan konkreettisia muutoksia omissa elämäntavoissa. Yksikin ihminen voi vaikuttaa. Aluksi selvitetään testin ja mittausten avulla, miten kukin toimii arjessa nyt ja millä tavalla kukin voi ja haluaa muuttaa toimintaansa järkevämmäksi. Sen jälkeen kukin ekotiimiläinen toteuttaa itse valitsemiaan toimenpiteitä ja elämäntapamuutoksia.

Ekotiimissä keskeistä on
  • uusi ajattelutapa: positiivisuus ja ratkaisukeskeisyys
  • ryhmän tuki: keskustelu ja uudet ideat
  •  vastuunjakaminen
  • konkreettiset ja mitattavat tulokset ja elämäntapamuutokset
  • yksikin ihminen voi käynnistää muutoksen
Materiaali koostuu viidestä teemaosiosta: asuminen, liikkuminen, ruoka, ostostavat ja hyvinvointi. Jokaiseen teemaosioon kuuluu tehtäväpaketti / teemavihko sekä teemanvetäjän materiaali. Sen lisäksi materiaalissa on kullekin tiimiläiselle tulostettava aloituspaketti, jossa on mm. mittaustaulukot sekä elämäntapa-arvio.

Ekotiimin voi perustaa kuka vain. Kerää porukka kokoon, 4 - 8 henkilöä tai kotitaloutta naapuristosta, työpaikalta, kaveri- tai harrastusporukasta. 

Lataa Aloituspaketti
Teemavihkot: asuminen, liikkuminen, ruoka, ostostavat ja hyvinvointi.
Teemanvetäjän diasarjat: yleiset diat, asuminen, liikkuminen, ruoka, ostostavat, hyvinvointi
Lataa Ekotiimin esittely -diasarja